ΜΠΑΡΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΡΓΥΡΗΣ
ΜΠΑΡΔΗΣ
argirisbardis275@yahoo.com
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Κατασκευές Μπαρδης
069456364
ΔΙΔΥΜΑ
ΔΙΔΥΜΑ
21300
2754071747
argirisbardis275@
Κατασκευές κτιρίων
_
Οικοδομικές Κατασκευες