Το Επιμελητήριο

/Το Επιμελητήριο
Το Επιμελητήριο 2017-12-22T12:12:10+00:00

Το Επιμελητήριο Αργολίδας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2081/92 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Νόμο 3419/6-12-05. Ιδρύθηκε το έτος 1966 με το Π.Δ. 60/20.1.66, που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 13Α.

Σκοπός του Επιμελητηρίου Αργολίδας είναι η προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, και των επαγγελμάτων στην περιφέρειά μας, μέσα στο πλαίσιο των συμφερόντων της ελληνικής οικονομίας.

Από ίδρυσής του, οι δράσεις του, για την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και οι παρεμβάσεις του στην Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, για την υποστήριξη τοπικών θεμάτων είναι συνεχείς και αδιάλειπτες.

Στεγάζεται σε ιδιόκτητο τριώροφο κτίριο 500 τ.μ. στην οδό Κορίνθου 23 στην πόλη του Άργους.  Διαθέτει έξι γραφεία, μια αίθουσα συναλλαγών, μια αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και αίθουσες βιβλιοθήκης, εκθετηρίου και συνεδρίασης Δ. Επιτροπής.