ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
loukasksyl@hotmail.gr
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
135172403
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ
21051
6987711547
0
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη
Κατασκευή παράθυρων,
"Κατασκευή παράθυρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών και κασών και κατωφλίων για πόρτες, από ξύλο Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων "