ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΚΟΤΤΑΡΑΣ
kottarasmarin@gmail.com
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
69464890
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΕΡΜΙΟΝΗΣ-ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
21051
6977086300
0
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτο
Χονδρικό εμπόριο ναυτ
"Υπηρεσίες επισκευής οργάνων ακριβείαςΕμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμούΧονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτ