ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ
electronicbro@hotmail.com
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ
38044757
ΔΙΔΥΜΑ
ΔΙΔΥΜΑ
21300
6977608691
0
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Εργασίες ηλεκτρολογικ
"Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων"