ΠΟΥΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΟΥΛΗΣ
STANTARBETON@OTENET.GR
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ
095366996
KΡΑΝΙΔΙ
ΚΑΜΠΟΣ
21300
2754021502
2754022868
STANDARBETON.GR
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ-ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ