ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗΣ
santoulinakis@hotmail.gr
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
34137043
ΔΙΔΥΜΑ
ΔΙΔΥΜΑ
21300
6946334116
0
Κατασκευές κτιρίων
Κατασκευές
Κατασκευές κτιρίων