ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΑΜΠΙΡΗΣ
dlampiris58@gmail.com
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Υδραυλικά καλοριφέρ
027602453
ΚΡΑΝΙΔΙ
Ιωάννου Κρανιδιώτου
21300
6932542445
0
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
Εμπορία Υδραυλικων κ
"Υδραυλικά καλοριφέρ Εμπορία "