ΝΤΑΟΥΛΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΝΤΑΟΥΛΙΑΡΗΣ
daouliarisandrianos@gmail.com
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΝΤΑΟΥΛΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
030488233
Πόρτο Χέλι
ΚΟΚΚΙΝΑΡΙ
21300
6939778625
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ