ΒΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΝΤΑΣ
ioannaskandali@yahoo.com
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
045114729
Ερμιόνη
ΕΡΜΙΟΝΗ
21051
2754031692
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΣ, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΣ-ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ