ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΗ
sophiegeorgaki@gmail.com
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΘ. ΣΟΦΙΑ < ΦΡΟΝΤΗΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ>
301655221
Κρανίδι
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ
21300
6974904719
Εκπαίδευση
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ, ΔΙΕΡΜΗΝΙΕΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΙΑΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ