ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ
chpelagos@gmail.com
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
037528754
Κρανίδι
ΚΡΑΝΙΔΙ
21300
6940541451
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
Ηλεκτρομηχανολογικές Επισκευές Σκαφών.
Ηλεκτρομηχανολογικές Επισκευές Σκαφών.