Αργείτης Δημήτρης

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δημήτρης
Αργείτης
ermionimarine@yahoo.gr
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
999168362
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΕΡΜΙΟΝΗ
21051
2754033400
2754033401
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
Volvo Penta,Yamaha
Συνεργείο σκαφών αναψυχής,πωλήσεις μηχανών θαλάσσης.