Ανδρέας ΔΗΜΙΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΗΜΙΖΑΣ
Ανδρέας
destesstr@hotmail.com
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΙΖΑΣ Α-ΔΕΣΤΕΣ Ε ΟΕ
099128672
ΚΡΑΝΙΔΙ
Κρανίδι
21300
2754023626
0
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτ
Χονδρικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων
Χονδρικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων