ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ
helen.agir_kel@yahoo.gr
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
43809439
ΕΡΜΙΟΝΗ
Ερμιόνη
21051
6974363302
0
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτο
Λιανικό εμπόριο διάφο
"Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνηςΧονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνηςΛιαν