ΜΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΛΟΣ
mellosn@otenet.gr
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝ
040618328
ΚΡΑΝΙΔΙ
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
21300
27540
0
Βιομηχανία τροφίμων
Βιοτεχνία ζυμαρικών
"Βιοτεχνία ζυμαρικών"