ΜΠΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΙΑΣ
biasdimitris@gmail.com
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΠΙΑ Λ ΑΦΟΙ ΟΕ
999166461
ΚΡΑΝΙΔΙ
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
21300
6976752576
0
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων γενικά Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων Κατασκευή επίπλων Κατασκευή επίπλων κουζίνας
Κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων γενικά Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων Κατασκευή επίπλων Κατασκευή επίπλων κουζίνας