ΔΕΣΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕΣΤΕΣ
dargurw_1@hotmail.com
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΕΣΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣ
30797630
ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ
21051
27540
0
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτο
Καυσίμα, ποτά
" Λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματαΧονδρικό εμπόριο καυσίμων κινητήρων, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων για αεροσκάφη Λιανικό εμπόριο κρέατοςΛιανικό εμπόριο