ΦΟΙΒΑ ΑΡΧΟΝΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΡΧΟΝΤΙΑ
ΦΟΙΒΑ
A.FOIVA@GMAIL.COM
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΦΟΙΒΑ ΑΡΧΟΝΤΙΑ
69465192
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
21051
2754032559
0
Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Φ
" ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ"