ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΨΑΡΟΥΛΗΣ
diamantispsar@gmail.com
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΩΚΙΝΗΤΩΝ
76930533
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ
4km ΑΡΓΟΥΣ
21200
6974122549
0
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ